ลงชื่อเข้าใช้O-Net

***ขณะนี้โรงเรียนกำลังปรับปรุงข้อมูลสาระสนเทศให้เป็นปัจจุบัน***

0001

 

 

กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน

กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน

เลือกตั้งกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เลือกตั้งกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันวิชาการ

กิจกรรมวันวิชาการ

กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล

กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล

กิจกรรมวันมาฆบูชา

กิจกรรมวันมาฆบูชา

การตรียมพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1

การตรียมพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้สู่สุขภาพ

กิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้สู่สุขภาพ

กิจกรรมอยู่ค่ายกลางวันลูกเสือ เนตรนารีสำรอง (Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมอยู่ค่ายกลางวันลูกเสือ เนตรนารีสำรอง (Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2561  

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  

การสอบ pre o-net 2561

การสอบ pre o-net 2561

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมวันคริสต์มาส

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2561

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2561

วันวชิราวุธ ประจำปี 2561

วันวชิราวุธ ประจำปี 2561

วันลอยกระทง ประจำปี 2561

วันลอยกระทง ประจำปี 2561

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

วันอาสาฬบูชา

วันอาสาฬบูชา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมทำดีด้วยใจถวายในหลวง วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

กิจกรรมทำดีด้วยใจถวายในหลวง วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี 2561

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี 2561

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน

วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2561

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

ข่าวและกิจกรรมของโรงเรียน

Prev Next
กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน

กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน

Read more
เลือกตั้งกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เลือกตั้งกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Read more
กิจกรรมวันวิชาการ

กิจกรรมวันวิชาการ

Read more
กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล

กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล

Read more
กิจกรรมวันมาฆบูชา

กิจกรรมวันมาฆบูชา

Read more
การตรียมพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1

การตรียมพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1

Read more
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2561

Read more
กิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้สู่สุขภาพ

กิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้สู่สุขภาพ

Read more
กิจกรรมอยู่ค่ายกลางวันลูกเสือ เนตรนารีสำรอง (Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมอยู่ค่ายกลางวันลูกเสือ เนตรนารีสำรอง (Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2561  

Read more
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  

Read more
การสอบ pre o-net 2561

การสอบ pre o-net 2561

Read more
กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมวันคริสต์มาส

Read more
การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2561

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2561

Read more
วันวชิราวุธ ประจำปี 2561

วันวชิราวุธ ประจำปี 2561

Read more
วันลอยกระทง ประจำปี 2561

วันลอยกระทง ประจำปี 2561

Read more
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

Read more
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2

Read more
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

Read more
วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

Read more
วันอาสาฬบูชา

วันอาสาฬบูชา

Read more
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

Read more
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

Read more
กิจกรรมทำดีด้วยใจถวายในหลวง วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

กิจกรรมทำดีด้วยใจถวายในหลวง วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

Read more
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี 2561

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี 2561

Read more
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน

Read more
วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด 

Read more
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2561

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2561

Read more
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

Read more
มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

Read more
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

Read more
โครงการรักษ์ภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ

โครงการรักษ์ภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ

Read more
โครงการเฝ้าระวังและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการเฝ้าระวังและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ฃ

Read more
การอบรมหลักสูตรโครงการส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมและเยาวชนในสถานศึกษา

การอบรมหลักสูตรโครงการส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมและเยาวชนในสถานศึกษา

Read more
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561

Read more
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี

Read more
กิจกรรมวันวิสาขบูชา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

Read more

ภาพข่าววันสำคัญ

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2560 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม สพป.ปท.2

เก็บข่าวมาเล่า

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์แนะนำ

Who's Online

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday6
mod_vvisit_counterYesterday7
mod_vvisit_counterThis week40
mod_vvisit_counterLast week124
mod_vvisit_counterThis month353
mod_vvisit_counterLast month570
mod_vvisit_counterAll days14819

เรามี: 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 54.82.119.116
 , 
Today: เม.ย. 25, 2019