ลงชื่อเข้าใช้O-Net

***ขณะนี้โรงเรียนกำลังปรับปรุงข้อมูลสาระสนเทศให้เป็นปัจจุบัน***

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  

การสอบ pre o-net 2561

การสอบ pre o-net 2561

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมวันคริสต์มาส

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2561

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2561

วันวชิราวุธ ประจำปี 2561

วันวชิราวุธ ประจำปี 2561

วันลอยกระทง ประจำปี 2561

วันลอยกระทง ประจำปี 2561

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

วันอาสาฬบูชา

วันอาสาฬบูชา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมทำดีด้วยใจถวายในหลวง วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

กิจกรรมทำดีด้วยใจถวายในหลวง วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี 2561

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี 2561

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน

วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2561

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

โครงการรักษ์ภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ

โครงการรักษ์ภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ

โครงการเฝ้าระวังและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการเฝ้าระวังและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ฃ

การอบรมหลักสูตรโครงการส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมและเยาวชนในสถานศึกษา

การอบรมหลักสูตรโครงการส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมและเยาวชนในสถานศึกษา

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day

ความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษา

ความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษา

การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561

การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวและกิจกรรมของโรงเรียน

Prev Next
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  

Read more
การสอบ pre o-net 2561

การสอบ pre o-net 2561

Read more
กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมวันคริสต์มาส

Read more
การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2561

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2561

Read more
วันวชิราวุธ ประจำปี 2561

วันวชิราวุธ ประจำปี 2561

Read more
วันลอยกระทง ประจำปี 2561

วันลอยกระทง ประจำปี 2561

Read more
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

Read more
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2

Read more
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

Read more
วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

Read more
วันอาสาฬบูชา

วันอาสาฬบูชา

Read more
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

Read more
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

Read more
กิจกรรมทำดีด้วยใจถวายในหลวง วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

กิจกรรมทำดีด้วยใจถวายในหลวง วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

Read more
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี 2561

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี 2561

Read more
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน

Read more
วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด 

Read more
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2561

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2561

Read more
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

Read more
มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

Read more
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

Read more
โครงการรักษ์ภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ

โครงการรักษ์ภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ

Read more
โครงการเฝ้าระวังและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการเฝ้าระวังและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ฃ

Read more
การอบรมหลักสูตรโครงการส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมและเยาวชนในสถานศึกษา

การอบรมหลักสูตรโครงการส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมและเยาวชนในสถานศึกษา

Read more
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561

Read more
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี

Read more
กิจกรรมวันวิสาขบูชา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

Read more
กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day

Read more
ความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษา

ความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษา

Read more
การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561

การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561

Read more
การสอบธรรมสนามหลวง

การสอบธรรมสนามหลวง

Read more
การประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน

  การประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน  

Read more
โรงเรียนวัดมูลจินดารามจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่าน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดมูลจินดารามจัดการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 และการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียน ม.1 - ม.3   

Read more
ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมทำกิจกรรม PLC เรื่อง การประเมินหลักสูตร ครั้งที่ 1

ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมทำกิจกรรม PLC เรื่อง การประเมินหลักสูตร ครั้งที่ 1

Read more
สาธารณสุขเทศบาลเมืองบึงยี่โถ มาตรวจสุขภาพในช่องปากให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1 - 6 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

สาธารณสุขเทศบาลเมืองบึงยี่โถ มาตรวจสุขภาพในช่องปากให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1 - 6 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

Read more
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

Read more

ภาพข่าววันสำคัญ

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2560 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม สพป.ปท.2

เก็บข่าวมาเล่า

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์แนะนำ

Who's Online

เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday48
mod_vvisit_counterYesterday13
mod_vvisit_counterThis week163
mod_vvisit_counterLast week153
mod_vvisit_counterThis month417
mod_vvisit_counterLast month533
mod_vvisit_counterAll days13233

เรามี: 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 3.80.32.33
 , 
Today: ม.ค. 18, 2019