Ulti Clocks content

ลงชื่อเข้าใช้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดมูลจินดาราม สพป.ปท.2

กิจกรรมทัศนศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดมูลจินดาราม ...

พิธีไหว้ครู 2557

พิธีไหว้ครู  ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

การฝึกอบรมลูกเสือแกนนำต่อต้านยาเสพติด รุ่น 1 ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

การฝึกอบรมลูกเสือแกนนำต่อต้านยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพลูกเสือ ในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาย...

การฝึกอบรมลูกเสือแกนนำต่อต้านยาเสพติด รุ่น 1 ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

การฝึกอบรมลูกเสือแกนนำต่อต้านยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพลูกเสือ ในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาย...

รณรงค์ป้องกันยาเสพติด โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

รณรงค์ป้องกันยาเสพติด โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  1 กรกฏาคม 2557  โรงเรียนวั...

กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ

กิจกรรมวันพระพานักเรียนเข้าวัดทำบุญ ณ วัดมูลจินดาราม

กิจกรรมวันลอยกระทง

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนวัดมูลจัดกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันลอยกระทง โดยในงา...

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2557

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2557

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 /2558

การประชุมผู้ปกครอง 2558

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

ภาพกิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันแม่ 2558

ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

กิจกรรมวันวิชาการ 2559 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

กิจกรรมวันวิชาการ 2559 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560

กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560  โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

ภาพกิจกรรมอยู่ค่ายกลางวันลูกเสือ เนตรนารีสำรอง(Day Damp) ประจำปีการศึกษา 2559

ภาพกิจกรรมอยู่ค่ายกลางวันลูกเสือ เนตรนารีสำรอง(Day Damp) ประจำปีการศึกษา 2559

ภาพกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

ภาพกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการ "วัยใส วัยทีน มีรักสร้างสรรค์ วันวาเลนไทม์" ณ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

โครงการ "วัยใส วัยทีน มีรักสร้างสรรค์ วันวาเลนไทม์" ณ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

โครงการมอบรถจักรยานแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ สพป.ปท.2

  โครงการมอบรถจักรยานแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ สพป.ปท.2

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วัน...

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกครูดนตรีสากล

โรงเรียนวัดมูลจินดารามรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

สาธารณสุขเทศบาลเมืองบึงยี่โถ มาตรวจสุขภาพในช่องปากให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1 - 6 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

สาธารณสุขเทศบาลเมืองบึงยี่โถ มาตรวจสุขภาพในช่องปากให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1 - 6 โรงเรียนวัดมูลจิ...

ข่าวและกิจกรรมของโรงเรียน

Prev Next
การประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน

  การประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน  

Read more
โรงเรียนวัดมูลจินดารามจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่าน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดมูลจินดารามจัดการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 และการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียน ม.1 - ม.3   

Read more
ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมทำกิจกรรม PLC เรื่อง การประเมินหลักสูตร ครั้งที่ 1

ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมทำกิจกรรม PLC เรื่อง การประเมินหลักสูตร ครั้งที่ 1

Read more
สาธารณสุขเทศบาลเมืองบึงยี่โถ มาตรวจสุขภาพในช่องปากให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1 - 6 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

สาธารณสุขเทศบาลเมืองบึงยี่โถ มาตรวจสุขภาพในช่องปากให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1 - 6 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

Read more
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

Read more
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

Read more
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกครูดนตรีสากล

โรงเรียนวัดมูลจินดารามรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

Read more
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560                          

Read more
โครงการมอบรถจักรยานแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ สพป.ปท.2

  โครงการมอบรถจักรยานแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ สพป.ปท.2

Read more
โครงการ

โครงการ "วัยใส วัยทีน มีรักสร้างสรรค์ วันวาเลนไทม์" ณ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

Read more
ภาพกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

ภาพกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

Read more
ภาพกิจกรรมอยู่ค่ายกลางวันลูกเสือ เนตรนารีสำรอง(Day Damp) ประจำปีการศึกษา 2559

ภาพกิจกรรมอยู่ค่ายกลางวันลูกเสือ เนตรนารีสำรอง(Day Damp) ประจำปีการศึกษา 2559

Read more
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560  โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560  โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

Read more
กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560

กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560

Read more
กิจกรรมวันวิชาการ 2559 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

กิจกรรมวันวิชาการ 2559 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

Read more
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

Read more
กิจกรรมวันแม่ 2558

ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558

Read more
กิจกรรมวันเข้าพรรษา

ภาพกิจกรรมวันเข้าพรรษา

Read more
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

Read more
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 /2558

การประชุมผู้ปกครอง 2558

Read more
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่

Read more
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2557

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2557

Read more
กิจกรรมวันลอยกระทง

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนวัดมูลจัดกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันลอยกระทง โดยในงานมีการประกวดนางนพมาศ และประกวดกระทงประเภทสวยงาม

Read more
กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ

กิจกรรมวันพระพานักเรียนเข้าวัดทำบุญ ณ วัดมูลจินดาราม

Read more
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  1 กรกฏาคม 2557  โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

Read more
รณรงค์ป้องกันยาเสพติด โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

รณรงค์ป้องกันยาเสพติด โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

Read more
การฝึกอบรมลูกเสือแกนนำต่อต้านยาเสพติด รุ่น 1 ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

การฝึกอบรมลูกเสือแกนนำต่อต้านยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพลูกเสือ ในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ ๑    วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม  

Read more
การฝึกอบรมลูกเสือแกนนำต่อต้านยาเสพติด รุ่น 1 ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

การฝึกอบรมลูกเสือแกนนำต่อต้านยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพลูกเสือ ในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ ๑    วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม              

Read more
พิธีไหว้ครู 2557

พิธีไหว้ครู  ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

Read more
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดมูลจินดาราม

Read more
กิจกรรมทัศนศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  

Read more

ภาพข่าววันสำคัญ

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2560 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม สพป.ปท.2

เก็บข่าวมาเล่า

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์แนะนำ

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday8
mod_vvisit_counterYesterday2
mod_vvisit_counterThis week11
mod_vvisit_counterLast week137
mod_vvisit_counterThis month159
mod_vvisit_counterLast month344
mod_vvisit_counterAll days12442

เรามี: 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 52.91.90.122
 , 
Today: ธ.ค. 11, 2018