การฝึกอบรมลูกเสือแกนนำต่อต้านยาเสพติด รุ่น 1 ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2014 เวลา 09:13 น.

DSC 0180

การฝึกอบรมลูกเสือแกนนำต่อต้านยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพลูกเสือ ในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ ๑    วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

 

 DSC 0093

DSC 0109

DSC 0113

DSC 0126

DSC 0133

P1010451

P1010460

P1010467

P1010470

DSC 0159

DSC 0164

DSC 0166

DSC 0175

DSC 0176

DSC 0180

DSC 0183

DSC 0186

DSC 0191

DSC 0197

DSC 0199

DSC 0200

DSC 0202

DSC 0204

DSC 0205

DSC 0206

DSC 0207

DSC 0211

DSC 0217

DSC 0218

DSC 0220

DSC 0222

DSC 0226

DSC 0227

DSC 0230

DSC 0254

DSC 0256

 DSC 0257

DSC 0264

DSC 0266

DSC 0268

DSC 0271

DSC 0273

DSC 0275

DSC 0280

DSC 0283

DSC 0285

DSC 0288

DSC 0289

DSC 0290

DSC 0292

DSC 0295

DSC 0297

DSC 0300

DSC 0301

DSC 0302

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2014 เวลา 02:20 น.