กิจกรรมวันลอยกระทง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2014 เวลา 01:56 น.

DSC 1024

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนวัดมูลจัดกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันลอยกระทง โดยในงานมีการประกวดนางนพมาศ และประกวดกระทงประเภทสวยงาม

 

DSC 1010

DSC 1017

DSC 1018

DSC 1013

DSC 1138

DSC 1104

DSC 1176

DSC 1188

DSC 1204

DSC 1199

DSC 1206

DSC 1208

DSC 1212

DSC 1225

DSC 1191

DSC 1024