กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 02:55 น.

DSC 0188

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560  โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

 

โรงเรียนวัดมูลจินดารามได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 

ในการกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีพฤติกรรมกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม

 

DSC 0013

 

DSC 0024

 

DSC 0077

 

DSC 0141

 

DSC 0151

 

DSC 0196

 

DSC 0217

 

DSC 0261

 

DSC 0289

 

DSC 0376

 

DSC 0442