ภาพกิจกรรมอยู่ค่ายกลางวันลูกเสือ เนตรนารีสำรอง(Day Damp) ประจำปีการศึกษา 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 03:51 น.

DSC 0111

ภาพกิจกรรมอยู่ค่ายกลางวันลูกเสือ เนตรนารีสำรอง(Day Damp) ประจำปีการศึกษา 2559

 

กิจกรรมอยู่ค่ายกลางวันลูกเสือ เนตรนารีสำรอง(Day Damp) ประจำปีการศึกษา 2559 

วันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดมูลจินดาราม  ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดทุมธานี

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมมือกับผู้อื่น

DSC 0041

 

 

DSC 0048

 

DSC 0021

 

DSC 0094

 

DSC 0102

 

DSC 0225

 

DSC 0389