ภาพกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 04:19 น.

DSC 0074

ภาพกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

 

กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดมูลจินดาราม  ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดทุมธานี

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมมือกับผู้อื่น

DSC 0111

 

DSC 0143

 

DSC 0153

 

DSC 0256

 

DSC 0286

 

DSC 0297

 

DSC 0322

 

DSC 0391

 

DSC 0419

 

DSC 0740

 

DSC 0758

 

DSC 0797

 

DSC 0881

 

DSC 0080

 

DSC 0097